نمايش نتايج آزمون استخدامي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان - 1391
بارگشت به صفحه جستجوي نتايج بازديدكننده : 32561
بنام خدا
نتايج آزمون استخدامي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
سال 1391
كد ملي:
شماره داوطلبي:
پرسش امنيتي :
پاسخ به سوال امنيتي :
تذكر 1 : رتبه هاي اعلامي در صورتي معتبر ميباشد كه فرد متقاضي كليه شرايط مندرج در فراخوان را به طور دقيق رعايت كرده باشد و در غير اينصورت حقي ايجاد نميكند .
تذكر 2 : پس از كنترل اصل مدارك و سوابق مربوط به متقاضيان از افراد واجد شرايط قبول شده در مرحله آزمون كتبي به تعداد 450 نفر به ترتيب جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد ، و از بين آنها نهايتا تعداد 225 نفر پس از قبولي در كليه مراحل بعدي بصورت قراردادي كارمعين جذب خواهد شد .
تذكر 3 : در هر مرحله كه عدم رعايت شرايط مندرج در فراخوان از سوي متقاضيان احراز گردد فرد متقاضي از ليست حذف خواهد شد و رتبه اعلام شده فاقد اعتبار خواهد بود .
تذكر 4 : متقاضياني كه نسبت به نمره كتبي خود معترض باشند ، از تاريخ 30/02/1391 لغايت 03/03/1391 فرصت دارند تا در صورت تمايل با مراجعه به متل فولادشهر (جنب بيمارستان شهيد مطهري) مراتب اعتراض خود را جهت بررسي كتبا اعلام نمايند ، بديهي است كه به اعتراض هاي بعد از اين تاريخ ترتيب اثر داده نخواهد شد .


Untitled Document
داده هاي همگاني اين تارنما تنها براي آگاهي آورده شده است و كاربرد حقوقي ندارد
تمامی حقوق این تارنما از آن شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است
استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع بلامانع است