مشتريان گرامي با توجه به نتايج نظر سنجي انجام شده ،  اقدامات اصلاحي صورت پذیرفته به شرح زیر می باشد.

  • كاهش وزن بسته هاي محصول

اقدام اصلاحي: كاهش ميانگين وزن بسته هاي توليدي ميلگرد از 5400 كيلو گرم به 4700 كيلو گرم جهت استفاده حداكثري از ظرفيت تريلرها و به تبع آن كاهش هزينه حمل و تخليه و بارگيري راحت تر محصول براي خريدار (امكان بارگيري 5 بسته محصول به وزن تقريبي 24 تن بر روي تريلر)

 

  • اطلاع از پيشرفت ها و برنامه هاي آتي ذوب آهن

اقدام اصلاحي: تهيه ويژه نامه آتشكار و ارسال بر اي مشتريان_ ارسال هفته نامه و ماهنامه آتشكار براي مشتريان_ تهيه لوح فشرده خط توليد و آخرين پيشرفت هاي ذوب آهن براي مشتريان_تقويت پيام هاي سايت پورتال و سايت شركت در ارتباط با مشتريان _ حضور در نمايشگاههاي صنعتي و اطلاع رساني به مشتريان _ ارسال پيامك به مشتريان

 

  • تمايل به معرفي محصولات ذوب آهن به ديگران و خريد مجدد از  ذوب آهن

اقدام اصلاحي: برگزاري بازديد و همايش سالانه مشتريان_ ارسال جديدترين كاتالوگ محصولات براي مشتريان_ ارسال پيامك هاي تبليغاتي به مناسبت هاي مختلف براي مشتريان

 

  • نحوه اطلاع رساني واحد فروش

اقدام اصلاحي : تغييرات و توسعه سايت اطلاع رساني : ارائه صورت حساب قطعي _ارائه صورتحساب موقت _نمايش هزينه انبارداري بر اساس بارنامه _نمايش مراحل تردد كاميون در كارخانه _ امكان دريافت فايل با فرمت اكسل 6_توسعه عمليات ارسال پيام كوتاه _ نمايش اطلاعات بسته ها

 

 

  • كاهش زمان بارگيري تريلرها

، اقدامات اصلاحي: حذف دفاتر ثبات از مراحل بارگيري تريلرها در انبار محصولات پولادي _ افزايش تعداد 4 دستگاه جرثقيل  در انبار محصول _ افزايش تعداد خطوط انبار محصول_ انجام هماهنگي با شركت هاي حمل و نقل جهت اعزام با برنامه تريلرها _ انجام هماهنگي با مديريت راه آهن جهت زمان واگذاري واگن ها