به منظور جلوگيري از به كارگيري تيرآهن هاي غير استاندارد

تيرآهن هاي توليدي ذوب آهن اصفهان با علامت اختصاري   ESCO  عرضه مي شود

براي جلوگيري از به كارگيري و استفاده تيرآهن هاي غير استاندارد و آگاهي بيشتر مصرف كنندگان مقاطع فولادي از اين به بعد كليه تيرآهن هاي توليدي ذوب آهن اصفهان با علامت شناسايي ESCO  به بازار عرضه مي گردد.

حك مارك شركت توليد كننده علاوه بر ضرورت استاندارد يك الزام جهت تضمين كيفيت نيز مي باشد.همچنين وجود تيرآهن هاي توليدي و وارداتي با كيفيت پايين تر از فرآورده هاي ذوب آهن اصفهان در بازار و درخواست مصرف كنندگان مبني بر نشانه گذاري فرآورده هاي ذوب آهن جهت شناسايي آنها در مراحل عرضه بازار و همچنين زمان كاربري آنها در سازه هاي ساختماني، لزوم حك آرم ذوب آهن بر روي تيرآهن هاي توليدي در دستور كار قرار گرفت.

در همين راستا در سال 1383 كار ماركينگ روي غلتك ها به منظور حك مارك روي جان تيرآهن آزمايش شد، ولي به دليل افت تناژ و عمر كاري غلتك و مشكلات اجراي مارك روي غلتك، ما را بر آن داشت تا برنامه ريزي و طراحي مارك روي بال تيرآهن را در دستور كار قرار دهيم.با توجه به آزمايش هاي صورت گرفته اكنون به شرايطي رسيده ايم كه ماركينگ فرآورده هاي تيرآهن بدون افت قابل ملاحظه تناژ غلتك ها انجام مي پذيرد و كليه تجهيزات مورد نياز ماركينگ از داخل كشور قابل تأمين مي باشد.براي رسيدن به اين نتايج در سه سال گذشته 10 طرح مختلف مورد بررسي قرار گرفت و حدود 100 نمونه آزمايش شده است.هم اكنون كليه تيرآهن هاي توليدي نورد 500 و 650 با حك علامت اختصاري ESCO  به بازار ارائه مي گردند.پيش بيني مي شود بعد از ماركينگ تيرآهن توليدي  ذوب آهن اصفهان به دليل اطمينان مشتري از كيفيت و نوع فرآورده اي كه خريداري مي كنند ضمن توجه به اين خواست ديرين مشتريان موجبات افزايش بهره وري بيشتر در كارخانه نيز فراهم گردد.

لازم به ذكر است كه ESCO  علامت اختصاري ESFAHAN STEEL COMPANY    مي باشد.

خدمات پيش از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پيش از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • ارائه مستندات كامل در مورد معرفي فرآورده ها ، مشخصات و موارد كاربرد آنها
 • امكان مشاهده آخرين نسخه كاتالوگ فرآورده ها از راه تارنماي مديريت ارتباط با مشتري شركت
 • ارائه مستندات دقيق در مورد روش فروش و گردش كار شركت
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات شركت هاي حمل و نقل
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات كارگزاران بورس
 • ارائه مستندات در باب معرفي بورس كالا و ساير اطلاعات مورد نياز در اين زمينه
 • تهيه بسته هاي اطلاعاتي لازم شامل كاتالوگ فرآورده ها ، روش خريد و .... براي درخواست كنندگان
 • بررسي نيازهاي مشتريان در باب فرآورده هاي جديد
 • پاسخ به پرسش ها و انتقادات مشتريان
 • نهايي كردن سفارشات و مشخصات آن با مشتريان
 • ارائه اطلاعات در مورد بهاي فرآورده ها , عرضه ها و معاملات شركت به صورت عمومي بر روي تارنماي مديريت ارتباط با مشتري 
خدمات حين فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را حين فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • كنترل پارامترهاي سفارش و فرآورده تحويلي
 • ارائه مدارك فني و توصيه هاي ايمني لازم در مورد فرآورده هاي مختلف
 • اطلاع رساني در مورد زمان نوبت دهي مشتريان به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه
 • اطلاع رساني در مورد انواع تغييرات صورت گرفته احتمالي در روند كارها به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه

 

خدمات پس از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پس از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • برنامه ريزي ادواري براي بازديد از مشتريان ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارش ها و اطلاعات به دست امده از اين بازديدها به سيستم
 • برنامه ريزي براي برپايي ادواري همايش ها و كنفرانس ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين همايش ها به سيستم
 • برنامه ريزي براي شركت در نمايشگاه ها ، نظرسنجي از بازديدكنندگان و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين نمايشگاه ها به سيستم
 • نظرسنجي از مشتريان
 • بازخورد سيستم نظرسنجي به قسمت هاي مختلف جهت تعريف پروژه هاي اصلاحي
 • بررسي و رسيدگي به شكايات