غبار مرطوب فولاد سازي چيست؟

در فرآيند توليد فولاد در كنورتورهاي LD مقدار زيادي دود و غبار از دهانه كنورتور خارج مي گردد. اين دود محتواي تقريبا 100 الي 200 گرم بر متر مكعب غبار جامد خروجي مي باشد و ميزان گاز خروجي 250 هزار متر مكعب در ساعت است. اين نوع گاز خروجي به دليل رعايت اصول زيست محيطي نبايد در هواي باز آزاد گردد. از اين رو در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان از تجهيزات مناسب و طراحي شده براي پالايش اين گاز استفاده مي شود و با پاشش مقدار زيادي آب به صورت اسپري روي گاز خروجي و پس از تركيب آب و گاز عملا ذرات معلق و غبار از گاز خروجي جدا شده و از طريق لو له ها يي به صورت لجن به محوطه خروجي كارگاه و به سه عدد حوضچه رسوب گذاري وارد مي شود.اين غبار مرطوب به ضلع غربي كارخانه حمل شده و در محوطه محصور شده انبارش مي شود .

غبار مرطوب فولاد سازي در امور رنگ سازي، سرنج ساز، صنايع فروآلياژ، توليد كنسانتره، سيمان سازي، تهيه بلوك ها ي ساختماني و ... استفاده مي شود. در برخي شركتهاي فولاد سازي خارجي با استفاده از تكنولوژي خاص، آهن موجود در اين فرآورده جداسازي و وارد فرآيندهاي ساخت فولاد مي گردد.........

خدمات پيش از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پيش از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • ارائه مستندات كامل در مورد معرفي فرآورده ها ، مشخصات و موارد كاربرد آنها
 • امكان مشاهده آخرين نسخه كاتالوگ فرآورده ها از راه تارنماي مديريت ارتباط با مشتري شركت
 • ارائه مستندات دقيق در مورد روش فروش و گردش كار شركت
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات شركت هاي حمل و نقل
 • رتبه بندي و معرفي مشخصات كارگزاران بورس
 • ارائه مستندات در باب معرفي بورس كالا و ساير اطلاعات مورد نياز در اين زمينه
 • تهيه بسته هاي اطلاعاتي لازم شامل كاتالوگ فرآورده ها ، روش خريد و .... براي درخواست كنندگان
 • بررسي نيازهاي مشتريان در باب فرآورده هاي جديد
 • پاسخ به پرسش ها و انتقادات مشتريان
 • نهايي كردن سفارشات و مشخصات آن با مشتريان
 • ارائه اطلاعات در مورد بهاي فرآورده ها , عرضه ها و معاملات شركت به صورت عمومي بر روي تارنماي مديريت ارتباط با مشتري 
خدمات حين فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را حين فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • كنترل پارامترهاي سفارش و فرآورده تحويلي
 • ارائه مدارك فني و توصيه هاي ايمني لازم در مورد فرآورده هاي مختلف
 • اطلاع رساني در مورد زمان نوبت دهي مشتريان به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه
 • اطلاع رساني در مورد انواع تغييرات صورت گرفته احتمالي در روند كارها به صورت آن لاين به كمك تارنما ، پيام كوتاه

 

خدمات پس از فروش

در راستاي مديريت ارتباط با مشتري شركت سهامي ذوب آهن اصفهان خدماتي را پس از فروش به كاربران و مشتريان خود ارائه مي دهد :

 • برنامه ريزي ادواري براي بازديد از مشتريان ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارش ها و اطلاعات به دست امده از اين بازديدها به سيستم
 • برنامه ريزي براي برپايي ادواري همايش ها و كنفرانس ، نظرسنجي از آنها و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين همايش ها به سيستم
 • برنامه ريزي براي شركت در نمايشگاه ها ، نظرسنجي از بازديدكنندگان و انتقال گزارشات و اطلاعات به دست آمده از اين نمايشگاه ها به سيستم
 • نظرسنجي از مشتريان
 • بازخورد سيستم نظرسنجي به قسمت هاي مختلف جهت تعريف پروژه هاي اصلاحي
 • بررسي و رسيدگي به شكايات