معاونت فروش و بازاريابي
كاربراني كه از مرورگر Internet Explorer 6 و يا قديميتر استفاده ميكنند : به هنگام باز شدن پنجره پرينت برروي دكمه Prefrences كليك نموده و در بخش Setup->Orientation گزينه Landscape را انتخاب نمائيد . سپس اقدام به چاپ صفحه نمائيد .
  عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزسه شنبه
  97/02/25
  احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرآهن نيمه سنگين وسنگين 12متري فولاد 37 20 :1000T 5000 28000 سلف 97/03/31 ارديبهشت ايرانيان يك محموله
22 :1000T
24 :1000 T
27 :2000 T
2 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :900T 5000 27000 سلف 97/03/31 تدبيرگر سرمايه يك محموله
16 :1800T
18 :1800T
طول كوتاه 14 :100T
16 :200T
18 :200T
3 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:800T 7000 26200 سلف 97/03/31 سي ولكس كالا يك محموله
14:800T
16 :800T
20 :1800T
  25: 1800 T
  طول كوتاه 12: 200T
  14: 200T
  16: 200T
  20: 200T
  25: 200T
4 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:72T 448 26950 سلف 97/03/31 دليران پارس يك محموله
14:48T
16 :120T
20 :88T
  25: 120 T
شرايط كلي خريد: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
  مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
  واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 17448