حوزه معاونت فروش و بازاریابی
 

نشاني دفاتر فروش و كارخانه

 

دفتر فروش مركزي

اصفهان – بلوار سعدي - مقابل پل مارنان - پلاك 178

تلفن : 36271800-031

 دور نگار : 36240033-031

 دفتر معاونت بازاريابي و فروش:

031-36278806

دفتر مدير فروش داخلي :

تلفن: 36275295-031

دورنگار: 36240034-031

دفتر مدير فروش خارجي : 

031-6278815

دفتر مدیر مهندسی فروش و توسعه بازار :

031-36271500

 كد پستي : 14461 -81756

Email:sales@esfahansteel.com

دفتر فروش تهران

تهران - خیابان کریمخان زند - نرسیده به میدان ولیعصر- پلاک 209-طبقه2- دفتر فروش ذوب آهن اصفهان

تلفن : 02188935556

دورنگار : 02188906103

 كد پستي : 

 

كارخانه

اصفهان - انتهاي اتوبان ذوب آهن - ساختمان توحيد - طبقه ششم

مديريت پشتيباني و خدمات پس از فروش

تلفن :  4086-0315257

دورنگار : 4076-0315257

رسيدگي به شكايات : 4437-0315257

سوپروايزر تحويل محصول  :  5004-0315257 

 بورس كالاي ايران 

 تهران - خيابان طالقاني - نبش خيابان بندر انزلي - مقابل بيمارستان كودكان - بورس كالاي ايران

تلفن  :2-85640000-021 

دورنگار : 88383000-021