نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


  عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزيكشنبه
  97/01/19
  احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
  1 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:500T 5000 24000 سلف 97/02/31 سي ولكس كالا يك محموله
  14:1500T
  16:1000T
  18:300T
  20:500T
  22:200T
  25:1000T
  2 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:24T 240 24400 سلف 97/02/31 سي ولكس كالا يك محموله
  14:48T
  16:24T
  18:48T
  20:24T
  22:48T
  25:24T
  شرايط كلي خريد : روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
  مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي مي باشند.
  واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 5240