نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
96/03/31
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي نمره درصد/مقدار عرضه شده
(تن)
بها پيشنهادي
پايه (ريال)
قرارداد كارگزار
عرضه كننده
توضيح
1 تيرآهن نيمه سنگين وسنگين 12متري فولاد 37 20 :8712 T   19500 سلف
96/05/31
بانك رفاه يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
22 :7200 T 30000
24 :7812T  
27:6276 T  
2 تيرآهن نيمه سنگين وسنگين 12متري فولاد 37 20 : 2904 T     سلف
96/05/31
باهنر يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
22 : 2400 T    
24 :2604 T 10000 19800
27 : 2092 T    
3 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي و ناوداني بال شيب دار سبك 12متري فولاد 37 14 : 6399 T     سلف
96/05/31
آتي ساز بازار يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 3519 T    
18 :5082 T    
آج 400 12 : 720 T    
14 : 1728T    
16 : 5184T    
18 :2088T 31140 16000
20 : 1368T    
22 : 1440T    
25 : 1440T    
28: 648T    
32: 384 T    
S235JR U18*7:1140 T    
4 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي و ناوداني بال شيب دار سبك 12متري فولاد 37 14 : 2133T     سلف
96/05/31
سپهر باستان يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 1173T    
18 : 1694 T    
آج 400 12 : 240T    
14 :576T    
16 :1728T    
18 : 696T 10360 16210
20 : 456T    
22: 480T    
25: 480T    
28: 216T    
32: 128T    
S235JR U18*7:360 T    
شرايط اختصاصي خريد اعتباري رديف هاي يك الي چهار :
پرداخت 50% ارزش معامله بصورت نقدي واريز به يكي از شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و مابقی ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن حداکثر تا تاريخ 96/04/07
پرداخت 50% باقيمانده ارزش معامله (اسناد اعتباري) و ماليات بر ارزش افزوده حداکثر 20 روز كاري پس از تاريخ معامله بدون دريافت ارزش زمانی
هزينه حق نظارت سازمان بورس، شركت بورس كالا و كارمزد كارگزاري در زمان مجاز بورس كالا و بصورت نقدي دريافت خواهد شد.
در صورت عدم ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن در زمان مجاز، معامله ابطال و100% ارزش معامله طبق قوانين بورس كالا مشمول هزينه ابطال خواهد شد.
5 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري فولاد 37 14 : 185T     سلف
96/05/31
تدبيرگر سرمايه يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
16 : 161T    
18 :154 T    
آج 400 12 : 48T    
14 :48T    
16 :48T 1000 16500
18 : 72T    
20 : 96T    
22: 48T    
25: 48T    
28: 48T    
32: 44T    
6 تيرآهن نيمه سنگين وسنگين 12متري فولاد 37 20 : 308 T     سلف
96/05/31
آراد ايرانيان يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
22 : 240 T 1000 20200
24 :231 T    
27 : 221 T    
شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي مي باشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
7 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12 : 72 T     نسيه فولاد مبنا يك محموله
14 : 48 T    
16 : 480 T 1704 16140
20 : 888 T    
25 : 216 T    
شرايط اختصاصي خريد اعتباري رديف هفت :
پرداخت مبلغ 1,040,790,400 ريال به صورت نقدي واريز به يكي از شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و مابقي ارائه اسناد مورد تاييد ذوب آهن حداکثر تا تاريخ 96/04/14
هزينه حق نظارت سازمان بورس، شركت بورس كالا و كارمزد كارگزاري در زمان مجاز بورس كالا و بصورت نقدي دريافت خواهد شد.
در صورت عدم ارائه اسناد مورد تاييد ذوب آهن در زمان مجاز، معامله ابطال و100% ارزش معامله طبق قوانين بورس كالا مشمول هزينه ابطال خواهد شد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 85204