تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
1704 1704 16140 سلف 96/05/31 96/03/31 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
1000 1000 21075 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن سنگين ونيمه سنگين 2
10000 10000 20255 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن سنگين ونيمه سنگين 3
10360 10360 16210 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 4
30000 30000 19500 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن سنگين ونيمه سنگين 5
31140 31140 16000 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 6
1000 1000 16500 سلف 96/05/31 96/03/31 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 7
98 98 15400 سلف 96/04/30 96/03/30 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 8

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :