تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
15000 15000 22200 سلف 96/08/30 96/07/29 تيرآهن متوسط و سنگين 1
5000 5000 22400 سلف 96/08/30 96/07/29 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 2
5555 5555 21500 فوری 96/08/09 96/07/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 3
25000 25000 22000 سلف 96/08/30 96/07/29 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 4
215 645 21300 سلف 96/08/30 96/07/25 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 5

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :