نمایش آخرين معاملات انجام شده در بورس كالا
تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
110 660 17100 سلف 93/05/31 93/05/05 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
1000 13000 15410 سلف 93/05/31 93/05/05 سبد شمش 125*125مارك 5SPطول 6متر 2
1100 1100 14000 سلف 93/05/31 93/05/01 تيرآهن متوسط 3
1100 1100 14044 سلف 93/05/31 93/05/01 تيرآهن متوسط 4
1100 1100 14089 سلف 93/05/31 93/05/01 تيرآهن متوسط 5
1100 3300 14111 سلف 93/05/31 93/05/01 تيرآهن متوسط 6
220 220 20500 فوری 93/05/05 93/05/01 تيرآهن متوسط، نيمه سنگين و سنگين 7

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :