فهرست بهاي حمل كالا با تريلر از مبدا ذوب آهن اصفهان
تاريخ به روز رساني  :1397/03/31
رديف شهر كرايه/ ريال رديف شهر كرايه/ ريال
1 ابرقو 10,000,000 156 رامسر 18,330,000
2 ابهر 13,980,000 157 رامهرمز 17,160,000
3 اراك 10,620,000 158 راور كرمان 16,410,000
4 اردبيل 20,630,000 159 رفسنجان 13,020,000
5 اردكان 9,980,000 160 روانسر  16,150,000
6 ارسنجان 11,960,000 161 رودان 16,780,000
7 اروميه 22,510,000 162 رودبار 14,120,000
8 ازنا 9,710,000 163 رودسر 15,660,000
9 استهبان 15,970,000 164 زابل 25,430,000
10 اسدآباد همدان 13,980,000 165 زاهدان 22,250,000
11 اسفراين 21,100,000 166 زرند كرمان 14,800,000
12 اشتهارد 13,630,000 167 زنجان 14,800,000
13 اشنويه 20,630,000 168 زيراب قايم شهر 18,710,000
14 اقليد 9,920,000 169 ساري 20,280,000
15 الشتر 13,150,000 170 ساوه 10,620,000
16 اليگودرز 9,710,000 171 سبزوار 19,560,000
17 اميركلا 20,280,000 172 سپيدان 13,980,000
18 اميديه 14,250,000 173 سراب 20,280,000
19 انار  11,650,000 174 سرابله ايلام 19,380,000
20 انديمشك 13,220,000 175 سراوان سيستان 27,100,000
21 اهر 20,280,000 176 سرباز ايرانشهر 24,900,000
22 اهرم بوشهر 16,410,000 177 سربندر 15,470,000
23 اهواز 14,870,000 178 سرپل ذهاب 16,950,000
24 اوز فارس  18,810,000 179 سرچشمه كرمان 13,020,000
25 ايذه 13,620,000 180 سرخس 24,620,000
26 ايرانشهر 24,080,000 181 سرخوان 15,810,000
27 ايلام 19,950,000 182 سرد رود 20,280,000
28 ايوان غرب 18,550,000 183 سردشت 25,520,000
29 اسلام آباد غرب  16,150,000 184 سرعين 20,630,000
30 آبادان 15,700,000 185 سروستان 14,410,000
31 آباده 9,480,000 186 سقز 20,200,000
32 آبدانان 17,550,000 187 سلفچگان 10,380,000
33 آبيك 13,580,000 188 سلماس 21,060,000
34 آذرشهر 20,280,000 189 سمنان 14,800,000
35 آزادشهر 21,600,000 190 سنقر 14,110,000
36 آستارا 19,310,000 191 سنندج 16,210,000
37 آستانه اشرفيه 16,020,000 192 سوسنگرد 15,070,000
38 آشتيان 11,650,000 193 سيرجان 12,410,000
39 آغاجاري 15,470,000 194 شاهرود 18,800,000
40 آمل 20,280,000 195 شاهزند 11,200,000
41 بابل 20,280,000 196 شاهين دژ 20,220,000
42 بابلسر 20,280,000 197 شبستر 20,280,000
43 بافت 14,800,000 198 شهر ري 13,020,000
44 بافق 11,970,000 199 شهربابك 11,970,000
45 بانه 22,330,000 200 شهركرد 7,630,000
46 بجستان 19,900,000 201 شهريار 13,020,000
47 بجنورد 22,100,000 202 شهيد رجايي 13,020,000
48 برازجان 15,210,000 203 شوش 13,220,000
49 بردسكن 21,910,000 204 شوشتر 14,250,000
50 بردسير 13,980,000 205 شيراز 13,220,000
51 بروجرد 11,300,000 206 شيروان 22,260,000
52 بروجن 7,210,000 207 صائين قلعه 13,980,000
53 بستان آباد 18,330,000 208 صحنه 14,110,000
54 بستك لار 21,070,000 209 صوفيان 19,950,000
55 بشرويه 17,060,000 210 صومعه سرا 16,020,000
56 بم 17,230,000 211 طبس 15,500,000
57 بمپور 24,030,000 212 عجب شير 20,280,000
58 بناب 19,860,000 213 علمده 20,670,000
59 بندر انزلي ( اين طرف پل ) 16,030,000 214 علي آباد گلستان 21,600,000
60 بندر انزلي ( آن  طرف پل ) 17,960,000 215 فارسان 8,210,000
61 بندر جاسک  22,610,000 216 فراشبنده 17,830,000
62 بندر خمير 18,380,000 217 فردوس 19,560,000
63 بندر دير 18,810,000 218 فرديس كرج 13,630,000
64 بندر طاهري 18,970,000 219 فريدون كنار 20,280,000
65 بندر عسلو يه 19,760,000 220 فريمان مشهد 22,630,000
66 بندر كنگان 18,810,000 221 فسا 14,410,000
67 بندر لنگه 22,130,000 222 فومن 15,660,000
68 بندرامام 14,620,000 223 فيروز آباد فارس 15,450,000
69 بندرتركمن 21,060,000 224 فيروز كوه 17,230,000
70 بندرديلم 16,410,000 225 قائم شهر 19,850,000
71 بندرعباس 15,810,000 226 قائن 21,570,000
72 بندركنك 22,130,000 227 فنوج ایرانشهر 25,950,000
73 بندرگز 21,060,000 228 قرچك 13,630,000
74 بوانات  13,020,000 229 قره ضياءالدين 22,150,000
75 بهار 13,020,000 230 قروه 14,110,000
76 بهبهان 16,150,000 231 قزوين 13,630,000
77 بهشهر 20,630,000 232 قشم 19,760,000
78 بوئين زهرا 13,020,000 233 قصر شيرين 21,000,000
79 بوشهر 15,980,000 234 قصر قند 27,100,000
80 بوكان 19,610,000 235 قم 10,620,000
81 بومهن 14,410,000 236 قوچان 22,630,000
82 بيجار 17,550,000 237 قير و  كارزين 16,600,000
83 بيرجند 21,570,000 238 كازرون 14,410,000
84 پارس آباد مغان 24,800,000 239 كاشمر 21,910,000
85 پل دختر 12,520,000 240 کامیاران  16,150,000
86 پيران شهر 23,660,000 241 كبوتر آهنگ 12,410,000
87 پيشواي ورامين 13,630,000 242 كرج 13,630,000
88 تاكستان 13,630,000 243 كردكوي 20,630,000
89 تالش 17,020,000 244 كرمان 13,980,000
90 تايباد 23,610,000 245 كرمانشاه 15,160,000
91 تبريز 19,910,000 246 كلاردشت 20,280,000
92 تربت جام 23,120,000 247 كمال آباد كرج 13,630,000
93 تربت حيدريه 21,570,000 248 كميجان اراك 11,970,000
94 تركمن چاي 17,950,000 249 كنارك 26,670,000
95 تفت 10,810,000 250 كنگاور 14,110,000
96 تفرش 12,810,000 251 كهنوج 18,380,000
97 تكاب 19,850,000 252 كهورستان 17,830,000
98 تنكابن 19,100,000 253 كوه بنان 15,620,000
99 تهران 13,020,000 254 كوهدشت 14,110,000
100 تهران (ج آبعلي ) 13,980,000 255 كيش ( از طريق چارك  ) 23,210,000
101 تهران طرح ( بالاي شهر) 16,170,000 256 كيش ( از طريق لنگه ) 22,380,000
102 تويسركان 13,020,000 257 گاوبندي 20,800,000
103 جفطاي سبزوار 20,600,000 258 گراش لار 19,210,000
104 جلفا 22,920,000 259 گرگان 21,370,000
105 جليل آباد ورامين 13,630,000 260 گرمسار 14,410,000
106 جم 20,800,000 261 گناباد 20,250,000
107 جوانرود کرمانشاه  16,320,000 262 گناوه 15,980,000
108 جهرم 15,980,000 263 گنبد 21,600,000
109 جويبار 20,280,000 264 گيلان غرب 20,780,000
110 جيرفت 17,830,000 265 لار فارس 19,210,000
111 چابكسر 17,530,000 266 لامرد 21,620,000
112 چناران 22,630,000 267 لاهيجان 15,260,000
113 چابهار 26,670,000 268 لردگان 9,980,000
114 چالوس 20,280,000 269 لنگرود 16,020,000
115 چغارك 15,430,000 270 ماكو 22,920,000
116 چمستان نور 19,850,000 271 ماهان 14,800,000
117 حاجي آباد  بندر 13,630,000 272 ماهشهر 14,620,000
118 حاجي آباد قائن 24,270,000 273 محلات 10,400,000
119 حصارك 13,630,000 274 محمود آباد 20,280,000
120 خاش 24,900,000 275 مراغه 19,850,000
121 خامنه 20,630,000 276 مرند 20,280,000
122 خدا بنده 15,450,000 277 مرودشت 11,970,000
123 خرامه 14,800,000 278 مريوان 21,530,000
124 خرم آباد 12,420,000 279 مسجد سليمان 14,620,000
125 خرمدره 13,980,000 280 مشكين شهر 21,600,000
126 خرمشهر 15,700,000 281 مشهد 22,100,000
127 خسروشهر 20,630,000 282 ملاير 13,020,000
128 خشت 14,800,000 283 مهاباد 19,850,000
129 خلخال 21,050,000 284 مهريز 10,620,000
130 خمين 10,400,000 285 مياندواب 20,630,000
131 خنج لار 19,210,000 286 ميانه 17,020,000
132 خواف 22,260,000 287 ميبد 9,980,000
133 خورموج بوشهر 15,450,000 288 میرجاوه  24,500,000
134 خوي 21,050,000 289 ميناب 16,410,000
135 خير آباد 13,630,000 290 نقده 20,630,000
136 داراب 15,980,000 291 نكا 20,630,000
137 دامغان 15,560,000 292 نها وند 13,020,000
138 دره شهر 14,930,000 293 نهبندان 23,970,000
139 دره گز 24,630,000 294 نور 20,280,000
140 درود 10,070,000 295 نورآباد لرستان 14,110,000
141 دزفول 12,970,000 296 نورآباد ممسني 14,800,000
142 دليجان 8,810,000 297 نوشهر 20,280,000
143 دماوند 14,800,000 298 نيريز شيراز 16,100,000
144 ده بيد فارس 9,980,000 299 نيشابور 20,600,000
145 ده شيخ لامرد 23,200,000 300 نيك شهر 27,630,000
146 دهدشت 15,980,000 301 هرات يزد 11,650,000
147 دهكلان 14,550,000 302 هشتگرد 13,630,000
148 دهلران 16,270,000 303 هفتگل 14,620,000
149 دوگنبدان 17,550,000 304 هفشجان 7,630,000
150 ديوان دره 18,560,000 305 همدان 13,020,000
151 ذهك 25,430,000 306 هنديجان 15,470,000
152 رباط كريم 13,020,000 307 هويزه 15,070,000
153 رزن همدان 13,020,000 308 ورامين 13,630,000
154 رشت 14,750,000 309 ياسوج 13,630,000
155 راسك 25,430,000 310 يزد 10,620,000